Deviant Logo

Despre

Despre

[st.: crochiu de Dan Emilian Daniel]

.

Luigi Bambulea (n. 14.03.1986, Dej): licențiat în Litere (Română – Literatură Comparată & Universală), în Teologie Ortodoxă (Pastorală) (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2009) și în Istoria și teoria artei (Universitatea Națională de Arte, București, 2014). Master în Teoria literaturii al Universității București (2013). Actualmente, doctorand al Facultății de Litere a aceleiași universități, specialitatea Teoria literaturii, an II, cu o teză consacrată canonului cultural, sub îndrumarea Prof. Mircea Martin. Profesor de Limba și literatura română al Colegiului German ‘Goethe’, București. Redactor al bilunarului cultural Verso începând cu oct. 2007, alături de Călin Cristian Pop, Vlad Mureșan, Mircea Diaconu și (ca redactor-șef) Ion Mureșan; redactor-șef adjunct începând cu septembrie 2012, redactor-șef începând cu toamna lui 2014. Membru al Asociaţiei Române de Literatură Generală şi Comparată, începând cu luna iulie 2010. Redactor al ediției de opere Virgil Nemoianu (Ed. Spandugino, București, 2014, vol. I). Domenii de interes (și de activitate: colocvii, conferințe, texte publicate): teoria literaturii, estetică, critică literară, teologie, istoria și teoria artei. Texte publicate în Verso (Cluj-Napoca), Observator cultural (București), Cultura (București), Tribuna (Cluj-Napoca), Steaua (Cluj-Napoca). etc. Participări și premii la concursuri, olimpiade și colocvii naționale, realizator de emisiuni culturale (radio / tv). Participant în dosare culturale și de critică / teoria literaturii (în VERSO, Tribuna, Discobolul, Vatra etc.). Traducător al volumului La littérature en péril., de Tzvetan Todorov, Editura ART, 2011.

-

Prezentul site îşi propune să reunească texte de critică literară, studii de teoria literaturii, teoria artei sau teologie, pentru a constitui o arhivă disponibilă a activităţii de până acum – şi de acum înainte – a autorului său. Pentru cei care nu au înţeles încă modul în care trebuie folosit internetul, fac menţiunea că toate textele de aici au fost publicate deja în periodice sau volume colective şi că, prin urmare, intră sub protecţia dreptului de autor. Textele inedite vor urma, foarte repede, aceeaşi cale a publicisticii culturale (sau de profil). Fără a-şi propune un dialog mai mult sau mai puţin argumentativ cu potenţialii cititori, site-ul doreşte mai ales să incite la dezbateri aplicate, oferind informaţie, analiză, ca şi spaţiu pentru polemici intelectuale bazate nu pe resentiment, ci întâi de toate pe viziune, punctualitate şi reflecţie. O altă miză pe care o are e aceea a revigorării interesului spaţiului cultural român pentru o reflecţie autentică, pentru un discurs teoretic care să întemeieze premisele unei teorii culturale, respectiv pentru o teorie a literaturii care să facă posibile viziuni panoramice şi sistematizatoare ale memoriei culturale a spaţiului român, european, global. În acest sens, e evident că se afirmă şi credinţa într-un proiect de tip canonic (acceptând exprimarea lui Bloom, care credea că deţinem canonul fiindcă viaţa noastră e prea scurtă şi fiindcă suntem, puţin, în întârziere). Văzut ca o memorie selectivă a valorii în istorie, canonul poate fi, de aceea, soluţia pentru o regândire a istoriei întregii tradiţii literare, care să fie formulată nu din spaţiul istoriei sau al discursurilor socio-umane, ci din interiorul artei (literare) înseşi. Din alt punct de vedere, fără îndoială că, rămânând fideli – sau măcar apropiaţi – acestui site, cei care îi vor urmări evoluţia îşi vor forma, totodată, şi o imagine despre evoluţia intelectuală a autorului materialelor publicate. (Luigi B.)

Comments are closed.